Kategoria: Yleinen

  • Suunnittelutarveratkaisun hakeminen

    Myönteinen suunnittelutarveratkaisu on edellytys rakennusluvan myöntämiselle suunnittelutarvealueelle rakennettaessa. Maankäyttö- ja rakennuslain pykälässä 16 suunnittelutarvealueesta kirjoitetaan seuraavasti: “Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Kunta…

  • Rakentaako asemakaava- vai haja-ajatusalueelle?

    Sijainti on keskeinen kysymys uudesta asunnosta haaveilevalle. Omakotitalon kohdalla kysymys sijainnista kiteytyy päätökseen asemakaava- ja haja-asutusalueen välillä. Asemakaava ohjaa rakentamista vaikutusalueellaan, ja se voi sisältää hyvinkin yksityiskohtaisia vaatimuksia alueen rakennuksille. Asemakaavassa voidaan esimerkiksi määrätä, että rakennusten on oltava puurakenteisia. Taajamien ulkopuolella olevat asutut alueet ovat sen sijaan haja-asutusalueita. Ne ovat harvaan asuttuja, ja haja-asutusalueelta voi…