Ajankohtaista Hevossaaressa

Tarvitaanko Hevossaareen yhteinen vesi- ja viemärijärjestelmä?

Tarvitaanko Hevossaareen yhteinen vesi- ja viemärijärjestelmä?

Tästä keskusteltiin Hevossaaren tenniskentällä 13.8.2011.

Paikalla oli noin 40 keskustelijaa. 26 hevossaarelaista ilmoitti kirjallisesti haluavansa olla mukana, kun liittymiskustannuksia lasketaan.

Jos kuoressasi on keltainen lipuke ja haluat olla mukana kustannuslaskelmissa, laita siihen nimesi ja postimerkki. Postita se mahdollisimman nopeasti; viimeistään 8.9.2011.

Aikataulu 

Helsingissä, 19. elokuuta 2011


Tarvitaanko Hevossaareen yhteinen vesi- ja viemärijärjestelmä?

Tähän kysymykseen haetaan vastausta keskustelutilaisuudessa

Lauantaina 13.8.2011 klo 10 Hevossaaren tenniskentällä

Aikataulu 

Jos tässä esitetty hanke ei toteudu esitetyssä aikataulussa ja kohtuukustannuksin, allekirjoittanut ei tule vetämään muita yhteisiä vesihankkeita.

Helsingissä, 3. elokuuta 2011

Allekirjoitus 110627 4.jpg


 Kimmo Heinonen                                      16.12.2010

 Jäätilanne on taas tänä vuonna erittäin vaikea. Lumikerros estää varsinaisen jään vahvistumisen.

Erityisesti tulee varoa heikkoja jäitä mantereen ja Skataholmeninen ja Hevossaaren ja Skataholmenin välisissä salmissa.

 Ponttoonisilta Lökörestä Hevossaareen on taas paikallaan ja sen käyttö on turvallista.

 Pitkäsalmen vesiosuuskunnan hanke on viivästynyt monivaiheisen veden alitusluvan hitaan käsittelyn vuoksi.

Osuuskunta antaa aluehallintovirastolle viimeiset täsmennetyt suunnitelmat vuoden loppuun mennessä. Nyt odotamme saavamme luvan tammikuun loppuun mennessä.

Avustusrintamalla ei näy mitään suurta valoa.

 Kymenlaakson Sähköverkko Oy hakee veden alituslupaa 20 kV:n merikaapelille. Se tulisi välille Malmström-Gloersen.

 Liikennevirasto on päättänyt parantaa Pitkäsalmen veneväylän turvallisuutta ja tulee merkitsemään sen reimarein. Merkintä alkaa Äyspäältä ja päättyy Gloersenin edessä olevaan kiveen. Merkinnän ajankohta tai edes vuosi ei ole kirjoittajan tiedossa.


SILTAKYLÄNLAHDEN KUNNOSTUSTA SUUNNITELLAAN

Pyhtään strategiassa on kehittää rantarakentamista ja vesialueita. Siltakylänlahti on kasvanut umpeen ja rantaviiva on muuttunut merkittävästi. Tämä haittaa rantojen ja vesialueen käyttöä. Maisema ei ole enää avara ja merellinen, kuten sen pitäisi olla.

Kunta on tilannut Ramboll Finland Oy:ltä suunnitelman, kuinka aluetta tulisi kehittää. Alueeseen kuuluu Siltkylänlahden pohjoisosa, Lökören salmi ja Skadaholmenin ja Ahvenniemen välinen vesialue. Hankkeen tavoitteena on suunnitella sekä vesialueen että rantojen kulkureittejä ja maisemaa parantavia ratkaisuja.

Asiasta on kirjoitettu Pyhtäänlehdessä 3.4.2007. Kunta järjesti osallistumistilaisuuden 14.5.2007. Ramboll Finlandin edustajat Eero Timonen ja Tommy Nyman olivat mukana tilaisuudessa. Suunnittelu on valmis vuoden 2007 lopulla.

Suunnittelu maksaa 30.000 €. Raha tulee kunnalta, EU:sta ja ympäristökeskukselta.

Tällaisia suunnitteluhankkeita ei Suomessa ole juurikaan toteutettu. Espoonlahdella on vastaava suunnitelma tekeillä.

Tämä on suunnitteluhanke. Mahdollinen rakentaminen ja kunnostustyöt päätetään suunnitelman ja investointiresurssien mukaan. Toteutushankeen aikataulu on luonnollisesti vielä auki.

Tämä yhteenveto perustuu Jukka Niemisen ja Kimmo Heinosen puhelinkeskusteluun 8.6.2007


Ajankohtaista Hevossaaressa

Kimmo Heinonen 7.6.2008
Palaa takaisin