VAIHTOEHTOJEN ERITTELY JA TARJOUSPYYNTÖ

 

Tämä kirje perustuu karttaversioon ”Heinosen muutoksia 26.3.2012”

 

Piste A on veden ja jäteveden liittymäpiste Kymen Vesi Oy:n verkostoon.

Tilaaja antaa vesiputkien halkaisijat myöhemmin.

Jätevesiputkien halkaisijat Backströmin 27.1.2012 mukaisesti.

Pumppaamoina käytetään Backströmin pumppaamoja.

Jokaiseen liittymään tulee vesi- ja jätevesiputket sekä jätevesipumppaamo. Tilaaja antaa yhteispumppaamot myöhemmin.

Putket asennetaan 180 cm:n syvyyteen. Eristämisestä tilaaja ja urakoitsija päättävät toteutuksen yhteydessä.

Pumppaamo sijoitetaan teknisesti hyvään paikkaan tontilla. Tilaajalla on päätösvalta pumppaamon paikkaan.

Urakoitsija hankkii pumppaamot. Takaiskuventtiili asennetaan kiinni pumppaamoon. Urakoitsija asentaa 3 metrin jätevesiputken kiinteistön omistajan määräämään suuntaan. Myös vesiputken hankeraja on pumppaamolla.

Kiinteistön omistaja vastaa pumppaamon sähköasennuksesta, 230 V.

 

Hevossaaren kallioille asennetaan sähkösaatetut putket louhimatta maaston korkeuseroja hyväksi käyttäen. Kiinteistön omistaja vastaa sähköistyksestä. Sähkösyöttö 100 m:n välein. Louhiminen sallitaan pumppaamojen asennuksessa.

 

Vaihtoehto A

 

Väli A - G, Raja 1

30 liittyjää 10/Moring – 300/Spens (kts. Excel-taulukko)

 

Vaihtoehto B

 

Väli A - B, Raja 2

A:n lisäksi 2 liittyjää 310/Sandelin ja 320/Koskull. 320/Koskull on normaalipumppaamo.

 

Vaihtoehto C

 

Väli A - C

A:n ja B:n lisäksi 7 liittyjää Hevossaaren kallioilla 510/Svens - 570/Kulvik ja 4 liittyjää Heinlahdessa 610/Kulvik - 640/Välimäki

 

Tässä vaihtoehdossa 320/Koskullin pumppaamoksi tulee Backströmin kaksoispumppaamo.

 

430/Vainio Piste-H

 

Urakoitsija keskustelee Mika Vainion (0400-478 536) kanssa toteutustavasta ja kustannuksista ennen tarjouksen antamista.

 

Sähkön maakaapelointi

 

Markku Kylmälä (044-363 67 71) on yhdyshenkilö Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ssä.

 

Hevossaaressa on puistomuuntaja pisteessä F. Siihen tulee tulemaan 20 kV:n syöttö. Meri- ja maakaapelit ovat asennettu, mutta eivät kytketty.

 

Sähköyhtiö tulee asentamaan uuden puistomuuntajan lähelle nykyistä pylväsmuuntajaa, esimerkiksi pisteeseen I.

 

Muuntajat F ja I yhdistetään 20 kV:n maakaapelilla. Tätä varten kaivantoon asennetaan 160 mm:n asennusputki. Kaapelien asennus ei kuulu urakkaan.

 

Kiinteistöihin tulevat pienjännitejohtojen, maakaapelointiin varaudutaan. Tätä varten kaivantoon asennetaan 110 mm:n asennusputki.  Kaapelien asennus ei kuulu urakkaan.

 

Urakoitsija hankkii asennusputket.

 

Putket asennetaan kaivannon toiseen laitaan 70 cm:n peittosyvyyteen.

 

Urakoitsija ja sähköyhtiö sopivat täyttömaan spesifikaatiosta.

 

Koska yhteiskäyttökaivanto antaa taloudellista hyötyä sähköyhtiölle ja vesihankkeelle, hyödyn jakamisesta tulee sopia ennen toteutuspäätöstä.

 

Skataholmen Piste-D

 

Vesi- ja jätevesiputki 20/Flittneriltä suuntaporauksella Pisteeseen-D.

 

Sähköyhtiö sopii urakoitsijan kanssa mahdollisesta merikaapeloinnista suuntaporauksella.

 

Hevossaaren tele- ja datakaapelointi

 

Valo- ja/tai kuparikaapeloinnista päätetään toteutuspäätöksen jälkeen.

 

Vedenalitusluvat

 

Pitkäsalmen VOKilla on lainvoimainen alituslupa. Hevossaaren vesihankkeessa tulisi olemaan alitukset Piste-A - 20/Flittner, 20/Flittner - Piste-D ja vaihtoehdossa C 570/Kulvik - 610/Kulvik. Näiltä osin Hevossaari tulee käyttämään Pitkäsalmen VOKin lupaa. Asia on toistaiseksi sopimatta.

 

 

 

 

Rakennuslupa

 

Perustettava vesiosuuskunta tulee hakemaan rakennuslupaa Pyhtään kunnalta.

 

Sähköyhtiö ilmoittaa Heinoselle, liittyykö yhtiö Hevossaaren hakemukseen.

 

Maankäyttösopimukset

 

Perustettava vesiosuuskunta neuvottelee ja allekirjoittaa kunkin kiinteistönomistajan kanssa maankäyttösopimuksen.

 

Samalla neuvotellaan maankäyttösopimus maakaapelointia varten sähköyhtiön lomakkeelle.

 

Puuston raivaus

 

Raivausleveys on 5 tai 6 m urakoitsijasta riippuen.

Tilaaja vastaa raivauksesta.

 

Urakoitsija tekee kartan putkien ja kaapeleiden sijainnista.

 

Sopimus Halsas-Dolencin kanssa

 

Vesiosuuskunta neuvottelee ja sopii Halsas-Dolencin kanssa tenniskentän käytöstä työaikaisena varastoalueena.

 

On tarkoituksen mukaista ruopata Hevossaaren länsirannalle syvennys proomua varten. Ruoppausmassoja käytetään vesi- ja jätevesiputkien täyttömaana.

 

Vesiosuuskunta neuvottelee ja sopii Halsas-Dolencin kanssa tästä ruoppauksesta. Ruoppaukselle on aluehallintoviraston lupa.

 

Julkinen tuki hankkeelle on selvittämättä.

 

Aikataulu

 

30.3.2012      Tämä kirje karttoineen 3 urakoitsijalle, sähköyhtiölle, Mirja Baldauf-Pulkkiselle ja hevossaari.fi sivuille sekä tiedoksi Mika Vainiolle, Juha Kojoselle, Maria Halsas-Dolencille ja Hannele Kuuselle, Pyhtään kunnalle, Kymen Vedelle, Jyrki Sukaselle ja Backströmille.

 

13.4.2012      Mennessä urakoitsijat antavat ei-sitovan hinnan sähköpostilla Heinoselle eri vaihtoehdoille.

 

Viikolla 16/2012 lopulliset urakkaneuvottelut ja sitovat tarjoukset.

 

Viikoilla 17 - 18/2012 selvitetään liittyjien lopullinen sitova halukkuus hankkeeseen.

 

11.5.2012      Mennessä päätös hankkeen toteutuksesta tai hautaamisesta.

 

Kesällä          Jos hanke toteutetaan, perustetaan vesiosuuskunta.

Linjaukset varmistetaan.

Linjat raivataan.

Syyskuussa urakoitsija aloittaa työt. Työ kestää noin 6 kk.

Maisemointi keväällä 2013.

 

Lisätietoja   Kimmo Heinonen, 040-500 85 81, @finn-kasei.fi

                      Lasse Kultanen, 0400-150 063, @destia.fi

 

LIITTET        Hevossaari 120326 Linjakartta

                      Hevossaari 120330 Kiinnostuneet numeroin