takaisin

HEVOSLAITURI Oy-NIMISEN OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi: Hevossaaren Laituri Oy Kotipaikka: Pyhtää.

2 § Yhtiön toimiala on järjestää osakkailleen laituri-, autopaikoitus- ja jätehuoltopalveluja Pyhtään kunnan Siltakylän kylässä sekä osakkeiden, kiinteistöjen ja vesialueiden omistus ja kauppa.

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on 50.000 markkaa ja enimmäispääoma 200.000 markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeiden nimellisarvo on 2.000 markkaa.

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöllä on hallituksen puheenjohtaja. Hallituksella on oikeus määrätä, onko yhtiöllä toimitusjohtaja sekä nimittää ja erottaa toimitusjohtaja niin halutessaan.

5 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä hallituksen valtuuttamat henkilöt kukin yksin.

6 § Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.1995.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on

Esitettävä

Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
Tilintarkastuskertomus;

Päätettävä

Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
Toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
Hallituksen jäsenten lukumäärästä;
Hoitovastikkeen suuruus;

Valittava

Hallituksen jäsenet sekä
Tarvittaessa yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

10 § Osake oikeuttaa venepaikkaan yhtiön omistamassa laiturissa Pyhtään Siltakylässä sekä autopaikkaan yhtiön omistamalla paikoitusalueella. Osakas on velvollinen maksamaan yhtiökokouksen määräämän hoitovastikkeen. Hoitovastike määräytyy osakkaalle osoitetun venepaikan leveyden mukaan. Yhtiökokous päättää hoitovastikkeen vuotuisen määrän ja hallitus päättää sen maksutavan.

11 § Jos yhtiön osake luovutetaan luovutustoimin muulle kuin yhtiön osakkaalle, tulee luovutuksen saajan ilmoittaa saannista kirjallisesti yhtiön hallitukselle. hallituksen tulee päättää viimeistään 2 kuukauden kuluttua ilmoituksen saamisesta, suostuuko yhtiö tähän luovutukseen. Jos yhtiö ei ilmoita 2 kuukauden kuluessa päätöksestään, katsotaan suostumus annetuksi. Tämä suostumuslauseke ei koske osakkeita, jotka on hankittu pakkohuutokaupasta tai konkurssipesästä.